Cẩm nang Tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm (SEO)

Khi xây dựng trang web, có lẽ bạn đã cố gắng tìm cách giúp người dùng dễ dàng tìm ra và khám phá nội dung của bạn. Công cụ tìm kiếm chính là một trong những người dùng đó, giúp mọi người phát hiện nội dung của bạn. SEO (viết tắt tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm) có nghĩa là giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn, đồng thời giúp người dùng tìm thấy trang web của bạn và đưa ra quyết định về việc có thể truy cập truy cập trang web của bạn thông qua một công cụ tìm kiếm hay không.

Read more »